Om

Om

Skorstensfejaryrkets museum är en ideell förening som bildades i december 2014.

Syftet  med föreningen är att starta och sedan förvalta ett yrkesmuseum för skorstensfejaryrket. I styrelsen:

Ulf Hjälmerhag ordförande,  Jonny Jabobsson kassör,  Kurt Morell sekreterare, Ledamöter  Bengt Svärd  och Ingela Åberg samt suppleant Torbjörn Dahlström, revisorer Jörgen Olsson och Ulf  Pettersson  med Mattias Löfroth som suppleant, valberedning Staffan Blixt och Peter Hammarin.