Om

Om

Skorstensfejaryrkets museum är en ideell förening som bildades i december 2014.

Syftet  med föreningen är att starta och sedan förvalta ett yrkesmuseum för skorstensfejaryrket.

Styrelsen:

Torbjörn Dahlström ordförande. Ingela Åberg vice ordförande. Jonny Jakobsson kassör. Ledamöter Ulf Öberg,

Lars-Erik Karlsson Klein och Christer Bjelk. Revisorer Jörgen Olsson med Mattias Löfroth som suppleant.

Valberedning Annette Stoltz och Peter Hammarin.