Om

Om

Skorstensfejaryrkets museum är en ideell förening som bildades i december 2014.

Syftet  med föreningen är att starta och sedan förvalta ett yrkesmuseum för skorstensfejaryrket.

Styrelsen:

Torbjörn Dahlström ordförande,  Ingela Åberg vice ordförande, Jonny Jakobsson kassör, Christer Bjelk sekreterare, ledamöter Ulf Öberg samt Lars-Erik Karlsson Klein, revisorer Jörgen Olsson med Mattias Löfroth som suppleant, valberedning Annette Stoltz och Peter Hammarin.

Museiföreståndarinna och Custos Britt-Marie Danielsson