Om

Om

Skorstensfejaryrkets museum är en ideell förening som bildades i december 2014.

Syftet  med föreningen är att starta och sedan förvalta ett yrkesmuseum för skorstensfejaryrket. I styrelsen:

Kurt Morell ordförande,  Ingela Åberg vice ordförande, Jonny Jakobsson kassör, Torbjörn Dahlström sekreterare, Ledamot  Ulf Öberg samt suppleant Christer Bjelk och Linda Eriksson, revisorer Jörgen Olsson och Ulf Pettersson med Mattias Löfroth som suppleant, valberedning Staffan Blixt och Peter Hammarin.

Museiföreståndarinna och Custos Britt-Marie Danielsson