Om

Om

Skorstensfejaryrkets museum är en ideell förening som bildades i december 2014.

Syftet  med föreningen är att starta och sedan förvalta ett yrkesmuseum för skorstensfejaryrket.

Styrelsen:

Torbjörn Dahlström ordförande.  Ingela Åberg vice ordförande. Jonny Jakobsson kassör. Christer Bjelk sekreterare. Ledamöter Ulf Öberg, Lars-Erik Karlsson Klein och Johanna Jilsén. Revisorer Ulf Pettersson och Jörgen Olsson  med Mattias Löfroth som suppleant. Valberedning Annette Stoltz och Peter Hammarin.

Museiföreståndarinna och Custos Britt-Marie Danielsson