På gång

Kallelse till årsmöte


Lördag 4:e maj 2024 kl 10:00 i Hedemora


Vi träffas på sotarkammaren vid Ivarshyttevägen 4 i god tid före mötet och där erbjuds en enklare förtäring. 

Efter mötet deltar vi kl 14:00 i den stolta sotarparaden genom Hedemora!


Naturligtvis kommer vi även att besöka vårt fina museum!!


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på eller frågor om mötet.


Kontaktpersoner:

Torbjörn: torbjorn@skraet.com 070-568 28 25

Jonny: jonjaksson@gmail.com 070-268 94 46